Vesti

KOMS: Studijska poseta Švedskoj

Datumi od 23. do 27. avgusta je za predstavnice KOMS, Miljanu Pejić i Milicu Borjanić bio rezervisan za studijsku posetu Stoklolmu, Švedskoj.

U okviru studijske posete realizovana su 4 sastanka sa relevantnim akterima u oblasti rodne ravnopravnosti i aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka kroz poseban fokus na EU dijalog sa mladima.

Sastanci su realizovani sa švedskim Ministarstvom spoljnih poslova, i to sa Sofijom Calltorp, ambasadorkom za rodnu ravnopravnost i feminističku spoljnu politiku i Ceciliom Ruthström-Ruin, ambasadorkom za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.

Na sastanku sa Odeljkom za civilno društvo i nacionalne manjine u okviru švedskog Ministarstva kulture, govorilo se o podršci omladinskim organizacijama i saradnji sa krovnim savezom.