Vesti

Održan seminar „Prirodni resursi i koruptivne prakse”

U periodu od 16. do 18. jula održan je program obuke za medije i organizacije civilnog društva „Prirodni resursi i koruptivne prakse”  u organizaciji Podrinjskog Antikorupcijskog Tima i ekološkog udruženja „Rzav-God Save Rzav”. U Velikoj Reci nadomak Ljubovije u seoskom domaćinstvu „Drinski raj” diskutovalo se o načinima i tehnikama istraživanja, pravnoj regulativi i smernicama u daljem radu organizacija civilnog društva, medija i zainteresovanih aktivista u oblasti zaštite životne sredine.

Gosti predavači bili su Dino Jahić, glavni i odgovorni urednik CINS-a koji je govorio o istraživačkim procesima od ideje do nastanka jedne istraživačke priče, ali i o sve aktuelnijim temama bezbednosti i zaštite podataka na društvenim mrežama i advokat Sreten Đorđević, koji se bavi ekološkim pravom, od koga su prisutni imali prilike da čuju nešto više o upravnim postupcima i sporovima u oblasti zaštite životne sredine, a diskutovalo se i o prednacrtu Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini.

Glavni zaključci seminara su da razvoj zakonskih odredbi ne prati i razvoj civilnog sektora u oblasti zaštite životne sredine, da i dalje postoji mnogo nejasnoća oko procene kriterijuma za izradu Studija uticaja na životnu sredinu pogotovu kada se radi o eksploataciji peska, šljunka i šuma. Mogli su se čuti i predlozi da se na nekim narednim seminarima posveti pažnja obuci pravnika koji imaju želju da se specijalizuju u oblasti zaštite životne sredine, jer je opšti zaključak da je ova struka u deficitu kada je zaštita životne sredine u pitanju.