Podrinjski antikorupcijski tim

„Razvoj antikorupcijskih mehanizama u oblasti zaštite životne sredine”

Cilj projekta je širenje informacija, znanja i konstatno podizanje kapaciteta građanskog društva i medija, uvođenje zainteresovanih u proces i metodologije istraživanja i kandidovanja tema o životnoj sredini kroz primere korupcije, kao „par excellence“ tema od važnosti za jednu lokalnu sredinu. Kroz projektne aktivnosti želimo ohrabriti medije i civilno društvo da se aktivnije i na kompetitivan način uključe u proces pregovora sa EU za Poglavlja 23 i 27, i daju svoj konkretan doprinos u težnji ka nultoj toleranciji na korupciju u oblasti zaštite životne sredine. Na ovaj način ističemo i ulogu civilnog društva i medija kao zastupnika lokalnih interesa u procesu pristupanja EU.

Projekat se sprovodi od 15. novembra 2017. do 30. septembra 2018. godine na području Zapadne Srbije (Mačvanski i Užički upravni okrug) - reke: Drina, Moravica i Veliki Rzav i šumska gazdinstva Zapadne Srbije.

Podrinjski Anti Korupcijski Tim osnovano je 2013. godine sa ciljem borbe protiv korupcije u javnim finansijama, zaštite ljudskih i ekoloških prava svih građana Srbije. Neki od osnivača već su imali dugogodišnja iskustva u toj borbi i radu u civilnom sektoru. PAKT je članica Koalicije za nadzor javnih finansija i svoje aktivnosti obavlja u smeru borbe protiv korupcije i građanskog monitoringa javnih finansija, javnih nabavki, državne pomoći i zaštite konkurencije. U okviru web stranice organizacije PAKT funkcioniše i portal PAKT Info prvenstveno orijentisan na istraživačke priče i teme koje se bave javnim finansijama.

Udruženje Rzav-God save Rzav iz Arilja već dugi niz godina bavi se zaštitom životne sredine i partner je na ovom projektu.

Projektni Tim : Miroslav Mijatović (projekt menadžer), Ksenija Bošković (prvi koordinator - istraživač), Nataša Milivojević (drugi koordinator - istraživač), Dušan Damnjanović (istraživač), Vladan Ilić (istraživač) i Dušan FIlipović (pravni savetnik).

Aktivnosti:

 • Analiza antikorupcijskih politika na lokalu i Republici
 • Nastavak istraživanja iz oblasti eksploatacije prirodnih resursa
 • Tematski seminar 
 • Tematski okrugli sto
 • Kreacija i izrada promotivnog materijala
 • Promocija projektnih aktivnosti i nalaza na ekološkim manifestacijama
 • Unapređenje web prezentacija – portala „PAKT Info“ i „Rzav-Moja reka“
 • Izrada Analize ili Alternativnog izveštaja

Rezultati:

 • Jačanje i širenje regionalnog umrežavanja organizacija civilnog društva u cilju sprovođenja antikorupcijskih politika iz oblasti zaštite životne sredine; 
 • Povećani kapaciteti organizacija civilnog društva i razvijeni mehanizmi u praćenju i analizi antikorupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine;
 • Povećanje legitimiteta organizacija civilnog društva na području antikorupcijski politika u procesu pregovara za Poglavlja 23 i 27 i pojačani dijalog sa donosiocima odluka;

 

Vesti