Vesti

PREDSTAVLJANJE NOVOG POZIVA U OKVIRU PROJEKTA CIVILNO DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE PRISTUPANJA SRBIJE EU ODRŽANO U BEOGRADU, NOVOM SADU I NIŠU

Povodom predstavljanja Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beogradska otvorena škola je održala tri info sesije na kojima je predstavila novi Poziv za podnošenje predloga projekata. Info sesije su održane 31. jula u Medija centru u Beogradu, 2. avgusta u Radio Cafe-u u Beogradu i 4. jula 2017. godine u Media i reform centru u Nišu. Predstavljanju poziva prisustvovalo je preko 120 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva i medija.

Odgovori na pitanja koja su postavljena tokom info sesija nalaze se na sajtu Transformator.rs.

Info sesije su održane u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Program traje tri godine, od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine i obuhvata dve programske aktivnosti: 1. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima; 2. Jačanje kapaciteta i program umrežavanja. Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za najmanje 15 organizacija civilnog društva i medija i realizuje se kroz institucionalnu podršku (za najmanje 5 OCD i medija) i podršku projektima (za najmanje 5 projekata OCD i 5 medija). Budžet za realizaciju finansijske podrške organizacijama civilnog društva i medijima u 2017/2018 godini iznosi 1.400.000 SEK, što je približno 150.000 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 20.avgust 2017. godine, do 23 sata i 59 minuta. Tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovde. Programski partneri kojima bude dodeljena finansijska podrška u obavezi su da svoje projekte realizuju od 1. oktobra 2017. do 30. septembra 2018. godine.

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Kontrolna i korektivna uloga organizacija civilnog društva i medija je uslov za uspostavljanje i jačanje principa vladavine prava i zaštite ljudskih prava koji stoje u osnovi procesa evrointegracija.

Više o projektu pogledajte ovde.

Prezentaciju sa info sesija možete preuzeti ovde.

Ceo snimak sa info sesije pogledajte ispod.