Vesti

Portal Rzav Moja Reka

Ekološko udruženje ,,Rzav-God Save Rzav'' je u prethodnim mesecima radilo na osnivanju i registraciji, a tokom jula 2017. godine, je i pokrenulo Portal  RZAV MOJA REKA kao deo projektnih aktivnosti ,,Prirodni resursi i koruptivne prakse'', koji realizuje u partnerstvu sa Podrinjskim Antikorupcijskim timom, uz podršku Švedske.

Ekološko udruženje ,,Rzav-God Save Rzav'' osnivanjem Portala ima za cilj da unapredi kvalitet informisanja organizacija civilnog društva i javnosti u Jugozapadnoj Srbiji, prvenstveno o projektnim aktivnostima koje se odnose na nezakonitu eksploataciju prirodnih resursa, stanju i problemima u životnoj sredini uopšte, približi proces evropskih integracija građanima, i ukaze na pozitivne društvene promene koje donosi uključivanje građana u procese donošenja odluka u oblasti životne sredine.

Portal će služiti za objavljivanje istraživačkih priča shodno projektnim aktivnostima, uz svesrdnu pomoć  Podrinjskog Antikorupcijskog Tima i njihovog iskustva u istraživačkim procesima , pridržavajući se principa Etičkog kodeksa elektronskih medija, i nastojati da izgradi svoju prepoznatljivost u Jugozapadnoj Srbiji, uz težnju da kao jedini medij ove vrste fokusiran isključivo na oblast životne sredine u ovom delu Srbije, postane vrsta javnog nadzora nad pitanjem očuvanja životne sredine za celokupno društvo. 

U budućem periodu je u planu otvoranje i stranice ''Prijavi Problem'', na kojoj će građani imati mogućnost da prijave bilo kakav problem koji se  odnosi na ugrožavanje životne sredine, kao i da vide izveštaj o rešenju navedenih problema.

Očekujemo da ćemo na ovaj način podstaći organizacije civilnog društva i javnost da se uključe u proces suzbijanja korupcije u životnoj sredini i monitoring nad eksploatacijom prirodnih resursa u Zlatiborskoj oblasti, kojima se Podrinjski Antikorupcijski tim i  Ekološko udruženje ,,Rzav-God Save Rzav''  bave, sa akcentom na transparentnost procesa i antikorupcijsku praksu u sistemu zaštite životne sredine, i što aktivnije praćenje predmeta iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu u Jugozapadnoj Srbiji, kao i proces pregovora Srbije sa EU o Poglavlju 27.

Za sadržaj Portala je odgovoran isključivo urednik i iskazani stavovi isključuju odgovornost Beogradske otvorene škole, i Kraljevine Švedske.