Vesti

Javni događaj „Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”

U sredu,13. septembra u 10.00 časova u Osnovnoj školi Živko Ljujić” u Novoj Varoši, održaće se diskusiona grupa i prezentacija na temu Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kao deo Akcionog plana iz pregovaračkog poglavlja 23 pridruživanje Srbije EU, namenjena srednjoškolcima i osnovcima, kao i roditeljima i drugim profesionalcima koji rade sa/za decu. Ovaj javni događaj organizuje Užicki centar za prava deteta  u saradnji sa Udruženjem SMART iz Nove Varoši.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji koji Užički centar za prava deteta  realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uz podršku Švedske.