Vesti

Predlog za izmenu Zakona o javnim nabavkama

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Koalicija za nadzor javnih finansija su izradili analizu Zakona o javnim nabavkama sa predlozima za izmenu odredaba čija je primena u dosadašnjoj praksi otežana, kao i onih odredaba koje nisu u potpunosti usklađene sa domaćim zakonodavstvom i zakonodavstvom Evropske unije.

Vlada Republike Srbije je donela Strategiju razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014–2018. godina kojom je predviđeno dalje usklađivanje propisa u oblasti javnih nabavki sa direktivama EU, što podrazumeva i donošenje novog zakona u 2017. godini, kojim će se zakonodavstvo iz ove oblasti u Republici Srbiji u potpunosti uskladiti sa zakonodavstvom EU. Priprema novog Zakona o javnim nabavkama je u toku, ali je ovaj proces lišen minimuma transparentnosti, čime su zainteresovani akteri, stručna javnost i građansko društvo u potpunosti isključeni iz ovog važnog procesa.

Izvestan broj odredaba Zakona su toliko nejasne i bez konkretnih sankcija (koje bi im omogućile primenu) ili su u velikoj meri neprimenjive zbog neusklađenosti sa ostalim propisima u pravnom sistemu Republike Srbije, da su dovele do toga da mnogi instituti koje uređuje taj zakon nikada od usvajanja zakona nisu primenjeni (recimo, nijedan prekršajni postupak nije sproveden, Republička komisija nije izrekla niti jednu novčanu kaznu, pravila o borbi protiv korupcije i sprečavanju sukoba interesa gotovo da se ne primenjuju). Pored navedenog, postoji više nego očigledna potreba da se određene odredbe u znatnoj meri redefinišu kako bi bile pojašnjene i kako bi se omogućila njihova realna primena u praksi.

Sve to ozbiljno ugrožava sistem javnih nabavki i čini ga neefikasnim, neekonomičnim i u velikoj meri podložnim korupciji, na šta su antikorupcijske organizacije građanskog društva ukazivale prethodnih godina.

Sve navedeno su Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Koalicija za nadzor javnih finansija, kao predstavnici građanskog društva zainteresovani za zaštitu i očuvanje javnog interesa, imali u vidu prilikom izrade ove analize i upravo zbog toga su nastojali da predlože izmene važećih odredaba i sadržinu nekih novih (koje će zajedno biti deo novog Zakona o javnim nabavkama) tako da budu jasne, primenjive i u najvećoj mogućoj meri usklađene sa propisima Evropske unije.

Ovu analizu stavljaju na razmatranje i javnu debatu stručnoj javnosti, građanskom društvu, zainteresovanim akterima, nadležnim institucijama i građanima Srbije, u nadi da ponuđeni tekst predstavlja dobru osnovu za promišljanje najboljih mogućih rešenja za unapređenje stanja u javnim nabavkama – oblasti u kojoj je u prethodnim godinama iskazan i o trošku građana Srbije realizaovan visok koruptivni potencijal.

Predlog za izmenu Zakona o javnim nabavkama upućen je predsedniku Republike Srbije, predsedniku Vlade, Ministarstvu finansija, Upravi za javne nabavke, Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Agenciji za borbu protiv korupcije, Državnoj revizorskoj instituciji, Republičkom sekretarijatu za javne politike i poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije.

Analiza problema u primeni ZJN sa predlozima za izmene važećih odredaba