Vesti

PANO PREZENTACIJA, INTERAKTIVNE RADIONICE I KVIZ „Evropski dnevnik”- evropske integracije, uloga mladih u prevenciji rasizma, ksenofobije, nasilja i netolerancije

Užički centar za prava deteta i udruženje građana KoAktiva iz Kosjerića, u saradnji sa Tehničkom školom Kosjerić, u periodu od 19. do 26. septembra 2017. godine organizovaće niz interaktivnih, multimedijalnih i edukativnih aktivnosti namenjenih srednjoškolcima: pano prezentacije, interaktivne radionice, kvizovi i dr, na teme koje su vezane za proces evropskih integracija, iz poglavlja 23 - prava deteta.

Aktivnosti treba da doprinesu  povećanju informisanosti srednjoškolaca i mladih o procesu evropskih integracija, osvešćivanje na koji način taj proces utiče na promenu njihovog života, i života njihovih vršnjaka, kao i mehanizmima učešća mladih u tom procesu.

U dogovoru sa mladima, odabrane su sledeće teme: prevencija nasilja, nediskriminacija, tolerancija, a koje jesu važne u kontekstu evropskih integracija, odnosno, ostvarivanja akcionog plana za poglavlje 23, deo koji se odnosi na prava deteta. Značajan izvor informacija u odabiru sadržaja biće dokument „Evropski dnevnik – mudar izbor”.

Navedene aktivnosti se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.