Vesti

Položaj i prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija

Društvo za podršku osoba sa invaliditetom „Impuls“ iz Arilja i Užički centar za prava deteta organizuju javni događaj na temu „Položaj i prava  osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“, u sredu, 20. septembra 2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostoru Društva. Tema će biti predstavljena kroz pano prezentacije i diskusione grupe.

Cilj je upoznavanje učenika sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, kao i sa važnošću podizanja nivoa svesti mladih u vezi sa položajem osoba sa inavaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju. Akcenat će biti na načinima prevazilaženja problema i teškoća sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Događaj se organizuje za članove učeničkog parlemanta, ali i druge ariljske srednjoškolce.  

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.