Vesti

Javni događaj „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“ u opštini Čajetina

U petak, 15.septembra 2017. godine, u 14 časova, u sali Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ u Čajetini, Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i Užički centar za prava deteta organizovali su javni događaj na temu „Položaj i prava dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija“. Ovu temu predstavili su kroz pano prezentaciju sa diskusijom.

Cilj aktivnosti bio je upoznavanje mladih iz Čajetine sa Akcionim planom za Pregovaračko poglavlje 23, i podsećanje na važnost podizanja svesti u vezi sa položajem dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija, sa osvrtom na primenu, probleme i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici. Događaju je prisustvovalo 50 mladih - članovi Đačkog parlamenta Ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini, članovi Đačkog parlamenta Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine, kao i učenici sedmog i osmog razreda koji pohađaju Građansko vaspitanje u istoj školi.

Učenici su unapred upoznati sa temom u svojim školama. Organizaciji ove aktivnosti prethodila je priprema pano prezentacije, koju su pripremile volonterke UG „Zlatiborski krug“. Na panoima, koji su bili izloženi u biblioteci, učenici su mogli da vide teme poglavlja 23, probleme koji treba da se reše i unaprede, kao i prava deteta, istaknuta prema Konvenciji o pravima deteta. Kroz izložene panoe učenike je vodila volonterka Andrijana Jokić. Usledilo je prikazivanje i analiza filma „O nama se radi“, kojim su učenici upoznati sa načinom i pripremama za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Nakon upoznavanjaa sa temom, kroz Power Point prezentaciju, učenici su se upoznali sa problematikom i preporukama. Koordinatorka Zlatiborskog kruga je sa učenicima podelila potrebne informacije, upoznala ih sa zakonima u Srbiji koji se tiču ranjivih grupa, a posebno osoba sa smetnjama u razvoju, Akcionim planom za poglavlje 23, a kako bi se potkrepili neki predlozi nakon urađenog skrininga,predstavila je i rad UG „Zlatiborski krug“ i Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju „Zračak“, koji se nalazi u Čajetini, kako bi prikazala podršku kvalitetu života ove ranjive grupe. Učenicma je podeljen i predstavljen liflet koji podržava ove aktivnosti.

Kako bi tema bila celovita, učenici su pozvani da iznesu svoje mišljenje. Na pitanje šta misle o pregovorima za pristupanje Srbije u Evropsku uniju, učenici su izneli mišljenje da im se čini da je Srbija daleko ispod standarda zemalja koje su već članice, kao i da se plaše da će se pristupanjem oduzeti od nacionalnog identiteta zemlje. Komentari su išli i u pravcu da misle da će se stanje u zemlji poboljšati, ali da je pitanje da li nam drugi mogu pomoći ako mi sami ne radimo na rešavanju nekih problema. S obzirom na to da su učenici iz srednje škole iz različitih opština Zlatiborskog okruga, izneli su svoje mišljenje o položaju osoba sa smetnjama u razvoju u svojim mestima. Na kraju iskreno komentarišu kako su im ovakve teme vrlo često bivale dosadne, ali da kada se na ovakav način približe, podstiču ih na razmišljanje i želju da se pokrenu. Diskusija je završena zajedničkim zaključkom da je naše društvo tradicionalno, i da se ne daje dovoljno važnosti iskazivanju stava mladih, i da bi trebalo da se radi na tom pravu. Jedna od njih je svakako da prenesu svojim vršnjacima utiske sa ovog događaja.

Članovi Đačkog parlamenta osnovne škole će napisati izveštaj o poseti pano prezentaciji i stečenim znanjima i iskustvma, učenici sa Građanskog vaspitanja će temu dodatno razraditi na časovima posvećenim pravima deteta, dok su članovi Đačkog parlamenta srednje škole odlučili da će u narednoj nedelji sprovesti ankete među svojim vršnjacima na temu položaja mladih sa smetnjama u razvoju (problemi, potrebe, prihvatanje, diskriminacija, nasilje), čije će podatke obraditi na časovima informatike, a rezultate dostaviti UG „Zlatiborski krug“.

Informacije o događaju možete pronaći na sledećim linkovima:Link1, Link2, Link3, Link4; kao i na FB stranici Udruženja građana „Zlatiborski krug“. TV prilog o ovom događaju možete pogledati OVDE

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanaja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanje Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.