Vesti

Preuzmite publikaciju Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

Ova publikacija nastala je sa željom da pokrenemo diskusiju u Srbiji o tome šta je neophodno na lokalnom nivou, kako bismo mogli reći da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka. Publikacija je namenjena svima nama koji radimo na razvoju lokalnih zajednica, onima koji rade sa mladima i za mlade. Namenjena je donosiocima odluka u opštinama i gradovima, ustanovama i institucijama, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i za mlade kao podsetnik da odgovorna briga o mladima podrazumeva da se glas mladih u demokratskim procesima čuje i uvaži.

Mlade je neophodno uključivati u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike. Lokalna politika za 8 mlade najčešće je predstavljena u dokumentu kojim se propisuju sadržina i načini sprovođenja strateške, organizovane i održive brige o mladima. Želimo da oni koji se late ovog posla, a u odsustvu obavezujućih zakonskih mera, etičkih i moralnih kodeksa i pravilnika, da ovu publikaciju prihvate kao dogovor aktera omladinske politike u Srbiji da izgrađujemo standarde i iskreno i predano radimo za boljitak mladih, a onda i zajednice.

Zato ovaj dokument koji je nastao promišljanjem Krovne organizacije mladih Srbije, ali i ključnih partnera Mreže za mlade na lokalnom nivou: Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade, Stalne konferencije gradova i opština, ne želi da bude konačni dokument za utvrđivanje standarda, jer nam je želja da se oni iz godine u godinu unapređuju i da zaista odgovaraju na potrebe mladih i specifične probleme sa kojima se mladi, ali i pojedine kategorije mladih susreću.

Dokument možete preuzeti ovde.