Vesti

Interaktivne aktivnosti sa decom i mladima na temu Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Užički centar za prava deteta i udruženje „SMART“ iz Nove Varoši u saradnji sa stručnim saradnicima škola su 13.9.2017. održali niz interaktivnih tribina i radionica na temu „Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“ u prostorijama škole u Novoj Varoši namenjene deci i mladima.

Tehnikom „vođenih asocijacija“ i navođenjem velikog broja primera, deci je približen složen fenomen nasilja, preventivnih i interventnih aktivnosti koje su u vezi sa nasiljem planirane Akcionim planom za poglavlje 23, opštim i posebnim protokolima. Tehnikom „istraživanja sadržaja“, učenici su u publikaciji «Evropski dnevnik» i lifletu «Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji», tragali za temama, merama i aktivnostima koje država preuzima u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. Učesnicima je bila novina da deca, poput dece sa smetnjama u razvoju, deca romske nacionalnosti, deca u institucijama, deca migranti, deca koja žive i rade na ulici, predstavljaju grupu koja je u povećanom riziku od nasilja.

Razredne starešine i profesori građanskog vaspitanja su od UCPD-a dobili predlog scenarija za čas odeljenjske zajednice i čas građanskog na temu: Demistifikacija EU integracija - ka ostvarivanju prava deteta, te će se aktivnosti i u narednom periodu odvijati u školi i KZM.

Navedene aktivnosti su organizovane u okviru projekta „Monitorinig ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“, koji se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.