Vesti

„Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji” okrugli sto i interaktivne radionice u Sjenici

Užički centar za prava deteta, UG „Aktivacija” i Kancelarija za mlade Sjenica organizovali su okrugli sto i interaktivne radionice sa srednjoškolcima na temu „Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, 18. i 19. septembra 2017. u Tehničko-poljoprivrednoj školi u Sjenici.

Radionice i okrugli sto su imali za cilj da informišu učesnike/ce o: Evropskoj uniji, procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji; okviru i aktivnostima koje se u tom procesu preduzimaju sa ciljem unapređenja položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Radionica je bila strukturirana u tri dela. U prvom delu radionice učesnici/ce su kroz razgovor sa voditeljima radionice bili u prilici da se osvrnu na teme kao što su nastanak, razvoj, proširenje i najvažnije institucije Evropske unije. Tokom uvodnog dela radionice učesnici/ce su bili aktivni u diskusiji i pokazali su zavidan stepen poznavanja i razumevanja tema o kojima se govorilo. Na pitanje, kako oni vide Evropsku uniju, odgovori su bili da je EU bolji život, bolja šansa za budućnost, unija gde se poštuju zakoni i sprovode na delu....

U drugom delu radionice učesnicima/ama su predstavljeni odnosi Republike Srbije i Evropske unije, sa posebnim fokusom na proces pridruživanja, odnosno na započeti proces pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji. Učesnicima/ama je približen dosadašnji tok pregovora o članstvu i približen način na koji se vode pregovori (ko pregovara, o čemu se pregovara, vremenski okvir pregovora i dr.).

Treći deo radionice bio je posvećen pitanjima prava i položaja nacionalnih manjina u procesu pregovora kroz analizu pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava i posebnog Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Na kraju, učesnici/ce su upućeni na mogućnost da dodatne informacije potraže na internet sajtovima različitih državnih institucija i nevladinih organizacija koje prate proces pregovora gde se mogu dodatno informisati.

Osim učenika Tehničko-poljoprivredne škole na aktivnostima  su prisustvovali i nastavnici, predstavnici/ce Kancelarije za mlade u Sjenici i predstavnici/ce civilnog sektora.

Informacije o realizovanoj aktivnosti možete pronaći na FB stranici TopInfo Sjenica, FB stanici Kancelarije za mlade, kao i TV prilogu 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanaja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanaj Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.