Vesti

Multimedijalne interaktivne aktivnosti u Kosjeriću „Evropski dnevnik”- evropske integracije, uloga mladih u prevenciji rasizma, ksenofobije, nasilja i netolerancije

Užički centar za prava deteta i udruženje građana KoAktiva iz Kosjerića, u saradnji sa Tehničkom školom Kosjerić, organizovali su niz interaktivnih edukativnih radionica, multimedijalne prezentacije, vršnjačke edukacije i kviz znanja za učenike Tehničke škole Kosjerić iz oblasti evropskih integracija i priključivanja Srbije EU, prava deteta i prevencija digitalnog nasilja. Navedene aktivnosti realizovane su od 19. do 23. septembra 2017. godine u prostorijama Tehničke škole u Kosjeriću.

Na interaktivnim radionicama i multimedijalnim prezentacijama srednjoškolci su bliže upoznati sa procesom evropskih integracija, uticaju istih na njihove živote i živote njihovih vršnjaka, kao i mogućnostima učešća u tom procesu. Upoznati su sa evropskim integracijama, nastanku, razvoju, zemljama članicama, proširenju i institucijama Evropske unije. Glavni izvor informacija je bio Evropski dnevnik i multimedijalne prezentacije. Učenici su bili veoma zainteresovani za nova saznanja vezana za EU, proces pregovora Srbije o članstvu, poglavljima koja moraju da se ispune, kao i priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Pored radionica i prezentacija, učenicima je podeljen i primerak Evropskog dnevnika, koji su koristili u pripremi za kviz znanja i debatu vezanu za evropske integracije.

Kviz znanja vezan za evropske integracije bio je drugi deo aktivnosti. Nakon ostvarivanja uvida u to šta sve naša zemlja treba da učini u procesu evropskih integracija, mladi su bili optimistični a i realni po pitanju prijema Srbije u Evropsku uniju, sa navedenim odgovorima u rasponu od 2020. do 2028. godine. Usledile su multimedijalne vršnjačke edukacije na temu digitalnog nasilja - prevencija i reagovanje. Stiče se utisak da su učenici aktivni u „digitalnom svetu” ali ne i dovoljno „digitalno pismeni”, samim tim i nedovoljno zaštićeni i ranjivi od nasilja (bilo kao posmatrači, žrtve ili aktivni učesnici nasilja) u digitalnom okruženju.

Podeljena brošura „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i Evropski dnevnik za svako odeljenje.

Navedene aktivnosti su realizovane u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uz podršku Švedske.