Vesti

Prezentacije periodičnog izveštaja o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta

Užički centar za prava deteta je tokom septembra meseca realizovao dva sastanka sa 26 organizacija  u Srbiji koje rade sa/za decu, a na kojima je prezentovan Periodični izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta,  koji je tim UCPD-a izradio za period zaključno sa prvim kvartalom 2017. godine.

Važno je da organizacije koje rade sa/za decu imaju znanja u vezi sa opštim okvirom, namerama i obavezama države po Akcionom planu za poglavlje 23, ostvarenim i neostvarenim merama, kako bi i same bile osnažene da deo svojih aktivnosti usmere na monitoring i doprinos ostvarivanju prava deteta.

Dokument možete pogledati ovde.