Vesti

PANO PREZENTACIJA, FOKUS GRUPA I TRIBINA U PRIBOJU „Prevencija vršnjačkog nasilja kroz prizmu ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”

UG „PRIMUS” Priboj i Užički centar za prava deteta, uz pomoć KZM Priboj, organizovali su 21.09.2017. u Priboju u prostorijama Omladinskog centra pano prezentaciju sa izložbom na temu „Prevencija vršnjačkog nasilja kroz prizmu ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”. 

U pripremi pano prezentacije, predstavnici PRIMUSA i KZM su tokom septembra obišli šest srednjih i osnovnih škola u Priboju, razgovarali su sa direktorima, pedagozima, psiholozima, predstavnicima tima za nasilje i predstavnicima učeničkih parlamenata. Prilikom poseta prezentovan je projekat i edukativni lifleti „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji” i brošura „Analiza ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanaj Srbije Evropskoj uniji”.

Pano prezentacija i izložba na temu vršnjačkog nasilja je održana u u prostorijama Omladinskog centra Priboj gde je prostor bio pripremljen kružnom izložbom slika koje su na panoima i štafelajima bile dostupne i vidljive svim posetiocima te večeri a i za sledeća tri dana koliko je izložba postavljena u Omladinskom centru Priboj.

Nakon izložbe usledila je tribina kao multimedijalna prezentacija koja  se sastojala od prikazivanja kratkog filma o dosadašnjim iskustvima i aktivnostima volontera KZM Priboj i mladih vezanih za vršnjačko nasilje; predavanja o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji; prezentacija istraživanja koje su o vršnjačkom nasilju uradili učenici OŠ „Vuk Karadžić” i fokus grupe koja je na temu „Vršnjačko nasilje-zašto ćutimo” okupila  socijalne radnike, pedagoge, nastavnike, profesore, školske policajce,predstavnike civilnog sektora, roditelje i đake.

U okviru fokus grupe, prvo su predstavnici MUP-a i Centra za socijalni rad predstavili svoj rad na ovu temu, nakon čega su predstavnici škola uradili presek stanja po pitanju vršnjačkog nasilja u svakoj od prisutnih obrazovnih institucija.

Usledila je interaktivna diskusija u kojoj su svi prisutni po različitim vrstama nasilja klasifikovali slučajeve sa kojima su se susretali nako čega je o konkretnim slučajevima razgovarano sa  stanovišta preduzetih mera kao i sistema sankcija koje država propisuje. U toku same diskusije svi učesnici su se složili da je iz raznih objektivnih razloga OŠ „Branko Radičević“ iz Starog Priboja, najugroženija i najizloženija problemu nasilja što je podstaklo učesnike da predlože  održavanje naredne tribine o vršnjačkom nasilju u toj školi.

Dodatni rezultat fokus grupe i plodonosne diskusije je bila ideja da se oformi Lokalni tim za borbu protiv nasilja, koji bi sačinjavali svi relevantni predstavnici institicija, udruženja u lokalnoj zajednici.

Prema oceni učesnika koju su javno izneli za televizijske kuće koje su propratile događaj, ovo je bio veliki uspeh na kome su se po prvi put zajedno okupili svi činioci na lokalu koji sprovode politiku prava i zaštite dece, i koji su po prvi put imali priliku da ostvare kompletan uvid u procese po pitanju prava deteta u okviru poglavlja 23 kroz brošuru Užičkog centra za prava deteta.

Vidljivost celokupnog projekta i aktivnosti u Priboju ostvarena je prilozima sa Pano izložbe i fokus grupe koji su se videli u više od 60 opština Srbije kroz emitovanje priloga od strane TV Priboj; Regionalne TV Novi Pazar, regionalnog Dnevnika zapadne Srbije na TV Lav (00:14:24 - 00:16:45) i Tv Jedinstva (00:17:15- 00:19:49)

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji”, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, uz podršku Švedske.