Vesti

Otvaranje poglavlja 27 nije prioritet

Na Srebrnom jezeru je od 16. do 18. oktobra održana konferencija „Građanke i građani o poglavlju 27" u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu (REC). Na konferenciji su prisustvovale organizacije koje učestvuju u programu podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect. Tokom konferencije održano je više panela i diskusija sa željom da se sagleda stanje životne sredine u Srbiji i pronađu moguća rešenja za nagomilane probleme.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine, Ivana Karića, otvaranje poglavlja 27 nije cilj sam po sebi, već je želja Ministarstva da se dobro definišu rokovi kada je ovo zahtevno poglavlje u pitanju. „Očekujemo znatno veći budžet namenjen Ministarstvu zaštite životne sredine kako bi nagomilani problemi krenuli da se rešavaju", rekao je Ivan Karić i dodao da se nadaju da će u roku od tri meseca uspeti da reformišu inspekcijsku službu koja treba da bude osnov za bolje otklanjanje problema.

Izjave koje dolaze iz Ministarstva za zaštitu životne sredine ocenjuju se kao pozitivne i veoma ambiciozne. Želja Ministarstva da životnu sredinu postavi više na lestvici prioriteta Vlade, kao i poziv organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine da se aktivnije uključe u ceo proces je ohrabrenje, ali i signal organizacijama da prate ispunjenje obećanja.

U okviru panela „Zaštita prirode i ruralni razvoj" predstavljen je i „Izveštaj o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama u Republici Srbiji za period 2000-2017" Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, sa željom da, organizacijama koje učestvuju u pomenutom programu, posluži kao primer na koji način se i one mogu uključiti u praćenje stanja životne sredine u Srbiji i na taj način doprinesu boljem sagledavanju i rešavanju konkretnih problema. Takav sistematičan pristup će ceo proces evropskih integracija učiniti lakšim za praćenje i merenje stvarnog napretka u pojedinim oblastima.