Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) će kroz ovaj projekat raditi na unapređenju zakonskog okvira u pogledu zaštite ptica i prirode u Srbiji, sa posebnom pažnjom na donošenje novih propisa i poštovanje regulativa koji su već usvojene, kroz jačanje kapaciteti civilnog društva i angažovanje javnosti.

BirdLife International, partnerska mreža organizacija koje se bave zaštitom ptica i prirode u svetu, prvi put je 2015. godine objavila naučnu studiju u kojoj je pokušala da kvantifikuje prave razmere ubijanja ptica u predelu Mediterana. Iza zastrašujućeg naslova studije „The Killing Report“ stoji procena da svake godine u tom delu sveta bude ilegalno ubijeno više od 25 miliona ptica.

U prvoj godini projekta „Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji“ DZZPS kao organizacija uspelo je da upozna nadležne organe i javnost sa prvim Izveštajom o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama u Republici Srbiji za period 2000-2017. u kome su predstavljani podaci o stradanju ukupno 220.886 jedinki ptica.

Suočeni sa ovako zabrinjavajućim podacima DZPPS u okviru druge godine projekta „Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji“ za jedan od osnovnih ciljeva ima izradu Strategije borbe protiv krivolova u Republici Srbiji, koja bi bila značajan iskorak ka rešavanju problema nezakonitog ubijanja, trovanja, hvatanja, držanja i trgovine divljim pticama.

Implementacija projekta na teritoriji Republike Srbije trajaće od novembra 2017. do septembra 2018. godine.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) osnovano je 1989. godine i jedno je od najstarijih prirodnjačkih nevladinih organizacija u Srbiji. DZPPS bavi se zaštitom i proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. DZPPS okuplja pojedince, institucije i zajednice koje se brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova, uspostavlja i održava partnerske odnose sa organizacijama za zaštitu ptica i prirode širom Evrope. DZPPS je 2013. postalo pridruženi član globalnog partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International. DZPPS je do sada realizovalo više od 50 projekata, koje su podržali donatori iz zemlje i inostranstva, među kojima posebno ističemo Evropsku komisiju, EuroNatur, Mava fondaciju, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Uloga organizacija civilnog društva kao zastupnika građana i lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU će se ogledati u prikupljanju, radi objavljivanja, specifičnih informacija vezanih za poštovanje i sprovođenje zakona ključnih za Poglavlje 27. Pored toga, ovaj projekat doprineće umrežavanju organizacija civilnog društva, čime se postiže njihova kvalitetnija saradnja i sinergija na sličnim aktivnostima u budućnosti. Projektne aktivnosti koje će dovesti do navedenog:

Podsticanje demokratskog uticaja civilnog društva na organe javne vlasti i unapređivanje kvaliteta učešća javnosti u procesu donošenja odluka realizovaće se kroz aktivnosti u kojima će oni steći dodatno iskustvo u praćenju rada nadležnih službi, javnom zagovaranju i radu sa institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine.

Unapređenje informisanosti građana o procesu evropskih integracija je jedna od ključnih tačaka ovog projekta jer javnost prepoznaju kao najvažnijeg činioca u implementaciji Poglavlja 27. Osnova za aktivno uključivanje građana u proces evrointegracija vezanih za pitanje zaštite životne sredine jeste korišćenje informacija koje su zakonom zagarantovane kroz Arhusku konvenciju. Sledeće projektne aktivnosti će obezbediti specifično informisanje građana:

1. Aktivno unošenje prikupljenih podataka o slučajevima trovanja, krivolova i nezakonitog hvatanja ptica u jedinstvenu bazu podataka koja će u formi brošure biti dostupna građanima. Pored analize prikupljenih podataka u brošuri će se naći i osvrt na dosadašnji napredak po pitanjima implementacije Direktive o pticama i Direktive o staništima, kao i međunarodnih sporazuma u ovoj oblasti koje je Srbija ratifikovala;

2. Informisanje javnosti o slučajevima trovanja, krivolova i nezakonitog hvatanja ptica putem medija, brošura, lifleta i kroz kampanje na društvenim mrežama.