Vesti

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija prihvatilo inicijativu UPSS

Posle niza akcija koje je UPSS preduzelo, u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošaća „Forum” Niš i građanima Niša, pravda je sve bliža. Na osnovu naših dopisa i uvida tržišne inspekcije došlo se do saznanja o nizu nepravilnosti u radu EPS-u. Na osnovu toga su pokrenuti postupci protivu EPS-a i rukovodioca EPS-a.

Na žalost, ni to nije bilo dovoljno rukovodstvu EPS-a u Nišu da se urazumi već su nastavili da rade suprotno zakonu i raznim upozorenjima. Na osnovu zaključaka sa Tribine održane ovim povodom, kao jednu od mera, predvideli smo pokretanje postupka zaštite kolektivnih interesa potrošača. Centar za zaštitu potrošača „Forum“ Niš je prosledio Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija zahtev za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

Od Ministarstva je stiglo obaveštenje o prihvatanju inicijative!

Ova aktivnost UPSS-a je deo projekta "Prava građana/ki od teorije do stvarnosti" u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji podržava Švedska.