Udruženi pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada (UPSS)

„Prava građana/ki, od teorije do stvarnosti“

Trajanje projekta: od 16.11.2018. do 15.09.2019. godine.

Opis projekta: U procesu pregovora pristupanju Srbije EU dolazi do usklađivanja naših zakona sa zakonima EU. Manji deo aktivnosti se odnosi na sam sadržaj tih zakona dok bi najveći deo bio u primeni tih zakona koja je dosta problematična. Projekat se bavi upoznavanjem građana sa pravima i obavezama koje proistiću iz novih zakona kao i neprimenjivanju istih od strane države, lokalne samopuprave ili javnog sektora. Tu se pre svega misli na Zakon o energetici, Zakon o stanovanju i Zakon o zaštiti potrošača.

Cilj projekta:

Podstaći demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti, poboljšati prakse i unaprediti kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka;

Tim za sprovođenje projekta:

1. Ratislav Dinić - koordinator projekta - nulainista@gmail.com

2. Vesna Crnogorac - organizator projekta - crvesna@sezampro.rs

3. Đokica Jovanović - saradnik (umrežavanje udruženja i Oblast prava zaposlenih i socijalne sigurnosti) - djole@junis.ni.ac.rs

4. Mirjana Nedeljkov - pravni savetnik - mirjanagmima@gmail.com

5. Čedoslava Ristić - saradnik (Zakon o energetici, finansijska kontrola) - jelenaristic12345@yahoo.com

6. Saša Petrović - saradnik (live stream, Zakon o zaštiti potrošača, javna dobra) - advechan@gmail.com

7. Miroslav Cvetković - saradnik (zakon o energetici, administracija projekta) - cvetkovicmima2@gmail.com

8. Matin Amon - saradnik (javna dobra) - amonmartin87@gmail.com

9. Vlada Danilov - saradnik (Ankete) - danilov.vlada@gmail.com

10. Goran Mitić - saradnik (organizator tribina)

11. Milosav Jukić - saradnik (izveštavanje prema BOŠ-u, facebook i internet strana) - milosavjukic@gmail.com

Glavne aktivnosti:

 • Sprovođenje izjašnjavanja građana (ankete) o radu javno-komunalnih preduzeća i lokalne samouprave kao i o drugim pitanjima,
 • Tribine, debate i akcije,
 • Učešće u izradi medijske strategije i pratećih zakona,
 • Javna rasprava o budžetu grada ,
 • Umrežavanje udruženja,
 • Zaštita javnih dobara,
 • Live stream“,
 • Ankete,
 • Zakon o energetici, Zakon o zaštiti potrošača,
 • Oblast prava zaposlenih i socijalne sigurnosti
Očekivani rezultati:
 • Povećan uticaj civilnog društva u procesu donošenja odluka tokom pristupanja Srbije Evropskoj uniji,
 • Umrežavanje udruženja građana, 
 • Povećano interesovanje građana za javne politike
Adresa Branka Krsmanovića 31, Niš
Telefon +381628406256; 018/303266
Mail info@upss-nis.org
facebook https://www.facebook.com/upss.nis/

Vesti