Vesti

Sastanci sa stambenim zajednicama

Dana 28. decembra 2017. godine održan je sastanak stanara zgrade u Branka Krsmanovića 31 na kome je predstavnica UPSS-a, Čedoslava Ristić, upoznala stanare sa obavezama proisteklim odlukama Gradskog veća a na osnovu Zakona o stanovanju.

Prisutnima je i podeljen materijal sa odlukama Gradskog veća koji će takođe biti dostavljen i ostalim stanarima.

Pozivamo sve upravnike zgrada da nam se jave radi upoznavanja stanara sa njihovim pravima i obavezama.

Ova aktivnost UPSS-a je deo projekta "Prava građana/ki od teorije do stvarnosti" u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji podržava Švedska.