Vesti

SAOPŠTENJE UPSS

Dana 30.12.2017. godine, UPSS je izdao saopštenje u kome poziva rukovodstvo javne kompanije Elektroprivreda Srbije da postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

Povodom dva dopisa Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i nalaza tržišne inspekcije primećeno je da je EPS distribucija Beograd, ogranak Niš, učinila niz nezakonitih postupaka na štetu korisnika električne energije. Još jednom smo pozvali rukovodstvo EPS-a da se vrate u zakonske okvire, da rešenje problema mora biti brzo jer se radi o elementarnim uslovima za normalan život građana.

Zahtevamo da EPS distribucija odmah, bez ikakvog odlaganja, priključi sve isključene korisnike električne energije, a da eventualna isključenja, po bilo kom osnovu, pa i po osnovu neovlašćenog korišćenja električne energije, ustanovljava na zakonom propisan način!

Saopštenje UPSS-a možete pogledati ovde.

Ova aktivnost UPSS-a je deo projekta "Prava građana/ki od teorije do stvarnosti" u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.