Vesti

REZULTATI ANKETE GRAĐANA O RADU JAVNIH PREDUZEĆA U NIŠU

I ako su lokalne samouprave, na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, dužne da najmanje jedanput godišnje pitaju građane o radu javnih preduzeća te leokalne samouprave one to ne rade. Još jedno pravo građana koje je uskraćeno samovoljom lokalne vlasti.

U anketi je učestvovalo 347 građana Niša.
Na dijagramima su ocene 1-5 kojim su učesnici ocenjivali rad JP, ukupan broj građana koji su dali navedenu ocenu i procenat u ukupnom broju učesnika ankete.

UPSS će u narednim danima objaviti svoje viđenje rezultata ankete.

 

Ova aktivnost UPSS-a je deo projekta "Prava građana/ki od teorije do stvarnosti" u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji podržava Švedska.