Vesti

Konferencija „Gradovi protiv korupcije“

Dana 17.01.2018. godine u Hotelu Park Beograd, u organizaciji BIRODI-a, održana je konferencija „Gradovi protiv korupcije“.

Prema Akcionom Planu za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37), Srbija se obavezala na uspostavljanje lokalnih antikorupcijskih mehanizama. Krajnji rok za realizaciju ove aktivnosti je bio 30. jun 2017. godine.

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) Niš je Agencija za borbu protiv korupcije prepoznala kao primer dobre prakse u Modelu za izradu lokalnih antikorupcijskih planova. Organizacija je sastavljena od građana, novinara, uzbunjivača, univerzitetskih profesora, advokata i građanskih aktivista sa intergitetom. Članove su birali udružeja građana i udruženja novinara putem javnog konkursa sa jasnim kriterijumima uz prisustvo Agencije za borbu protiv korupcije kao člana izborne komisije i BIRODI-a kao mentora. Među članovima tadašnjeg LAF-a bila su i dva predstavnika UPSS-a.

Održana su dva panela:

Prvi panel – Uloga antikorupcijskih tela, nadležnih ministarstava i asocijacija lokalnih samouprava u procesu unapređenja realicije LAP i LAFova:

 • Agencija za borbu protiv korupcije
 • Savet za borbu protiv korupcije
 • Ministarstvo pravde
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 • SKGO
 • Nacionalni konvent
 • Moderator: BIRODI.

Drugi panel – Civilno društvo u borbi za Gradove protiv korupcije:

 • Udruženje sudija
 • Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca
 • Udruženi pokret slobodnih stanara Niša
 • UGS Nezavisnost
 • Građanske incijative
 • Centar za evropske primenjene studije
 • Pravni skener
 • KRIK
 • CIN
 • Moderator: BIRODI.

Konferencija održana sa ciljem da se civilni sektor aktivno uključi u proces pristupanja Srbije EU, tako što bi se na lokalnom nivou zalagao za sprovodjenje zadatih rokova za ispunjenje zahteva pristupnog polja 23 u pregovorima i izbor Lokalnih antikorupcijskih tela, a pre svega usvajanje Lokalnih antikorupcijskih planova. Tamo gde se kasni, aktivirati lokalnu zajednicu na obaveznost sprovodjenja aktivnosti na koje se Srbija obavezala potpisivanjem pristupnog ugovora, a ujedno i povezivanje što većeg broja gradjana kroz civilni sektor širom Srbije i koordiniranost u delovanju prema sredinama koje ne sprovode obaveze prema zadatim terminima. Češći kontakti i usaglašavanja kako bi se postigla koordinisanost i stvorilo okruženje koje bi preko učešća u javnim raspravama vršilo pritisak na Lokalne sredine da ispunjavaju svoje obaveze u tadatim rokovima.