Vesti

NASTAVAK OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA ECK I PROAKTIV-a

U okviru projekta „Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, održan je drugi modul obuke, od 24. do 26. januara, u Brzeću. Učesnici, po četiri predstavnika ECK i Proaktiva, detaljnije su upoznati sa delovima pregovaračkih poglavlja (19, 20 i 26) koja obuhvataju teme koje će biti pokrenute tokom javnih debata u lokalnim zajednicama.

Tokom razmatranja o Poglavlju 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) istaknuto je da se evropsko zakonodavstvo u ovoj oblasti usmerava ka stvaranju jednakih mogućnosti za sve, zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i jačanju socijalnog dijaloga. Kada je reč o zapošljavanju mladih, posebna pažnja učesnika usmerena je na EU Garancije za mlade (Youth Guarantee). Garancije za mlade predstavljaju posvećenost država članica EU da svim mladim osobama do 25 godina, u roku od četiri meseca, u slučaju gubitka posla ili po završetku formalnog obrazovanja, obezbede: zaposlenje, nastavak školovanja, praksu ili trening.

Informišući se o Poglavlju 20 (Preduzetništvo i industrijska politika), učesnici drugog modula obuke utvrdili su da se pravna tekovina EU sastoji od principa i instrumenata politike, od kojih se najveći deo sprovodi na nivou EU kroz Program za konkurentnost i inovacije. Politika Evropske unije u oblasti preduzetništva i industrijske politike, pod jakim je uticajem strategije Evropa 2020”.  

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu, a upoznajući se sa njegovim segmentima, predstavnici ECK i Proaktiva pažnju su posvetili Programu „Obrazovanje i obuka 2020“, strateškom okviru za evropsku saradnju u obrazovanju i obuci. U fokusu je bila i Strategija Evropske unije za mlade (2010-2018), osmišljena sa ciljem stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja i učešća na tržištu rada za mlade širom Evrope, kao i njihovog podsticanja da postanu aktivni građani.

Usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, za kompetentno bavljenje temama u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u kontekstu evropskih integracija Srbije, nastavljeno je drugim modulom obuke. Krajem februara, planiran je treći modul obuke za jačanje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac i PROAKTIV-a, u okviru projekta „Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.