Vesti

Sastanak Građanskog fronta

U Beogradu je, 10. februara 2018. godine održan sastanak Građanskog fronta. Pored članica Građanskog fronta (Ne da(vi)mo Beograd,  Lokalni front Kraljevo i UPSS Niš) sastanku je prisustvovao i predstavnik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.

Dnevni red:

  1. Podrška Inicijativi Ne da(vi)mo Beograd za učešće na izborima za grad Beograd.
  2. Usklađivanje daljih akcija u vezi javnog sektora.

Učesnici sastanka su dali nedvosmislenu podršku inicijativi Ne da(vi)mo Beograd za učešće na izborima kao nosiocima promena koje dolaze. Uključivanje građana u sve društvene procese, naročito u one u kojima se odlučuje, nezavisno i samostalno u odnosu prema na političkim partijama, je neminovno, kao što je neminovna i mnogo veća kontrola rada vlasti. Ulaskom ove građanske inicijative u Skupštinu grada Beograda ti ciljevi bi bili ostvariviji. U cilju lakšeg upoznavanja građana sa namerama inicijative Ne da(vi)mo Beograd danas je opremljen prostor za „izborni štab“ Inicijative u Beogradu i on je počeo sa radom.

Takođe je dogovorena dalja saradnja po pitanju cene grejanja i rada toplana jer taj problem jednako muči sve korisnike grejanja u Srbiji. I taj problem je detektovan kao najurgentniji u sklopu velikih problema u javnom sektoru uopšte.

Kompletan snimak sastanka objavićemona sajtu UPSS po obradi video materijala.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“