Vesti

Radionica u Bajinoj Bašti "Obuj tuđe cipele"

Užički centar za prava deteta, Kancelarije za mlade Bajina Bašta, Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja će  u  petak 09. 03. 2018. godine, u periodu od 13 do 16 časova, ispred Turističkog info centra u Bajinoj Bašti, održati radionicu na otvorenom pod nazivom Obuj tuđe cipele". Radionica je namenjena prvenstveno srednjoškolcima  i ima za cilj podizanje svesti o prirodi teškoća sa kojima se susreću deca/osobe sa invaliditetom kao i o načinima pružanja podrške i unapređenje njihovog položaja. Pored aktivnosti simulacije i pano prezentacija, značajno će biti informisanje o stanju dece/osoba sa invaliditetom iz izveštaja o skriningu, kao i ostvarenim merama iz Akcionog plana za poglavlje 23 kojima se njihov položaj unapređuje.

Radionica se realizuje u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.