Vesti

Obuka građana za „praznu stolicu“ u javnim preduzećima

Dana 03. marta 2018. godine, u prostorijama UPSS, održana je obuka zainteresovanih građana za rad u „praznoj stolici“ u javnim preduzećima.

Čedoslava Ristić, predstavnik UPSS u praznoj stolici“ JKP Gradska toplana, je prisutne upoznala sa svojim iskustvom u radu Nadzornog odbora, načinom rada Nadzornog odbora i načinom analize rada javnog preduzeća. Prisutne je uputila koju dokumentaciju treba da traže na uvid, na koje stavke u izveštajima treba obratiti posebnu pažnju i kako da tumače finansijske izveštaje. U drugom delu tribine vodila se diskusija o spornim pitanjima i nejasnoćama.

Nastavak obuke za praznu stolicu" u javnom sektoru biće posvećen čitanju budžeta i primeni novih međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS).

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.