Vesti

Radionice za srednjoškolce u Kancelariji za mlade Bajina Bašta “Prihvatanje različitosti”

U prostorijama Kancelarije za mlade Bajina Bašta,  27.02. i 5. 03. 2018 godine, održane su dve radionice na temu „Prihvatanje različitosti“, namenjene srednjoškolcima. Učesnici su imali priliku da se upoznaju, nauče i razmene informacije po pitanju najčešćih oblika smetnji u razvoju dece, načinima diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju, da osveste načine podrške koju mogu pružiti institucije, pojedinci, vršnjaci. Srednjoškolci su osvestili teškoće sa kojima se suočavaju deca sa smetnjama u razvoju, koje obuhvataju ne samo arhitektonske, komunikacione i institucionalne barijere, već i i psiho-socijalne poput negativnih stavova, socijalne distance, ignorisanja, neznanja, predrasuda, stereotipa.

Važan segment je analiza poster prezentacije gde je predstavljen „bon-ton“ u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom i decom kojoj je potrebna podrška, a koja je kod mladih izazvala veliko interesovanje. Pokazali su zainteresovanost za korake i mere koje je država preduzela/nije preuzela na unapređenju položaja osoba/dece sa smetnjama u razvoju, a koje su sadržane u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23. Događaj je organizovao Užički centar za prava deteta, Kancelarija za mlade Bajina Bašta i Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.