Vesti

Пета седница НО ЈКП „Градска топлана“ - Извештај

Дана 08. марта 2018. године одржана је седница Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ са дневним редом:

  1. Разматрање и усвајање записника са четврте редовне седнице наџорног одбора. (записник)
  2. Доношење Плана јавних набавки ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2018. годину. (план и одлука)
  3. Доношење одлуке о допуни основне одлуке наџорног одбора бр. 3985/4 од 25.07.2012. године у делу ценовника услуга ЈКП „Градска топлана“ Ниш. (ценовник и одлука)
  4. Текућа питања - интерна текућа питања, - екстерна текућа питања.

Усвојен је записник са четврте редовне седнице од 07.02.2018. године. Усвојен је план јавних набавки ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2018. годину.

План јавних набавки, презентиран је у материјалу уз позив на седницу, је јасан али непотпун. Није садржао количине већ само финансијски део, цену коштања (укупно). План такође није садржао показатеље из претходне грејне сезоне (обрачунског периода) па се није могло ни дискутовати, тј. констатовати, да ли су утврђени финансијски показатељи основани и да ли одговарају стварној потреби потрошње за производњу топлотне енергије у овој грејној сезони. Недостају показатељи о грејној сезони 2016/2017. да би се утврдила реалност потребе исказане у плану.

Донета је Одлука о допуни основне одлуке Надзорног одбора бр. 3985/4 од 25.07.2012. године у делу ценовника услуга ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Допуна се односи на изнајмљивање опреме „вибро жаба“ по цени од 800 динара по сату франко топлана.

Представник синдиката је тражио покретање поступка у циљу потписивања Анекса 2 Владе Републике Србије о акцији комуналног сектора за исплату солидарне помоћи радницима топлане у 2018. години имајући у виду да топлана није извршила исплату солидарне помоћи у 2017. години. Директор је изнео да су активности у току и да ће се о томе донети одлука на Скупштини града, највероватније 2.03.2018. године.

Рад УПСС подржава Шведска у оквиру програма Београдске отворене школе „Цивилно друштво за унапређење приступања Србије Европској унији“