Vesti

Шеста седница НО ЈКП „Градска топлана“

Дана 19.03.2018. године, са почетком у 8 часова, одржана је шеста седница надзорног одбора на којој је присуствовала Чедослава Ристић, као представник УПСС у празној столици.
Материјал за шесту седницу можете преузети овде.

 1. Усвојен је записник са претходне седнице.
 2. Усвојена су правила о раду дистрибутивног система ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Овде је Чедослава Ристић изнела примедбе у тачкама:
  1.01. Уводи се потпуно нова формулација и нови субјект – произвођач топлотне енергије и крајњи купац као и Анекс А понуђених правила о раду.
  1.02. Позивају се на Уговор крајњег купца и топлане а он не постоји, односно није закључен.
  1.06. Сада уместо повезивања са произвођачем топлоте повезивање се врши са дистрибутером и то како утврди произвођач топлотне енергије а топлана је дужна да поштује те услове. Место раздвајања произвођача и дистрибутера је мерач произведене а не како је до сада било, потрошене топлотне енергије.
  2.01. Поново се базира на уговор који не постоји. 2.08. За енергетског субјекта није предвиђено да поседује лиценцу.
  2.10. Додато је ново поглавље заједничка потрошња топлотне енергије која до сада није постојала нити је довољно појашњена.
  2.14. Поглавље је написано супротно договору постигнутим са градоначелником и већником.
  2.27. За прикључење објекта на дистрибутивни систем уместо Решења уводи се појам „неки други одговарајући акт“ а који је то акт, ко га доноси, када, не зна се колико му је време трајања.
  2.40. Избачени су специјални објекти и ако они постоје и у претходним правилима су били регулисани.
  2.47. Све што садржи правилник који се усваја дефинисано је Одлуком 39/2017 Службени лист Града Ниша и другим правилницима надлежних органа Града Ниша. Шта овде грађанин – крајњи купац може да види о својим правима и обавезама? У старим правилима била је регулисана накнада за време привремене обуставе топлотне енергије што је новим правилником брисано.
  4.17. Сасвим ново поглавље о раскиду уговора о снабдевању топлотном енергијом без иједне усвојене примедбе из ранијег периода а посебно што уговор између крајњег купца и топлане не постоји нити топлана има намеру да тај уговор закључи. Понуђени уговор и понашање топлане је супротно Закону о енергетици и Закону о заштити потрошача члан 13. итд. Посебно је дискутабилно поновно прикључење на топловодну мрежу и прописани услови из којих произилазе робовски третман прикључених грађана и монополистички положај топлане.
 3. Одлука о утврђивању висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу ЈКП „Градска топлана“ Ниш донет је једногласно и ако Одлука није усклађена са Правилима о раду на које је Чедослава Ристић указивала.
 4. Под текућим питањима није било предлога па је седница завршена.

Извештај саставила Чедослава Ристић.