Vesti

Interaktivne radionice u Prijepolju: „I ja imam pravo na…“

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, Ekonomsko trgovinska škola u Prijepolju i Užički centar za prava deteta održali su 29.03.2018. godine, javnu interaktivnu radionicu pod nazivom “I ja imam pravo na…”. Radionica je namenjena prvenstveno učenicima srednjih škola, ali i svim ostalim zainteresovanim sugrađanima  i sugrađankama i imala je za cilj podizanje svesti o pravima deteta, pravima svakog mladog građanina, svakog pojedinca i načinima kako se ona ostvaruju kroz pregovaračko poglavlje 23, odnosno kroz obaveze koje je država preduzela u Akcionom planu za poglavlje 23. Učesnici su osvestili gde je u procesu snimanja stanja uočeno kršenje pojednih prava deteta, koja prava su značajno na niskom nivou ostvarivanja; koje mere i aktivnosti država planira kako bi se ista unapredila. Išlo se na jasnu analogiju sa ostvarivanjem/neostvarivanjem prava dece, naročito dece iz ranjivih grupa, u svom neposrednom okruženju, lokalnoj zajednici. Neki učesnici su se javljali i komentarisali da, ne samo da nisu znali o pravima, već da nisu znali za mehanizme koje lokalna zajednica i država preduzimaju ka ostvarivanju istih. Važan uvid mladih jeste na koji način se makro plan vezan za ostvarivanje prava reflektuje na mikro plan lokalne samouprave i svakog pojedinca koji svoja prava ostvaruje ili čija se prava krše.  

Interaktivnoj radionici kao završnoj radionici projekta u Prijepolju, prethodile su dve radionice koje su održane 22.03. i 23.03.2018. godine, za učenike Ekonomsko – trgovinske škole. One su bile posvećene prevenciji nasilja, sa posebnim osvrtom na prava mladih sa invaliditetom. Učesnici su govorili o primerima nasilja, oblicima, nivoima nasilja, merama prevencije; o protokolima i interventnim merama kada se desi nasilje; razlozima za reviziju opšteg i sektorskih protoklola kao aktivnost AP za poglavlje 23. Poseban akcenat je stavljen na nasilje nad osobama sa invaliditetom, njihov tretman u društvu, školi, javnom prostoru – socijalna distanca i predrasude, fizičke barijere. Analizirano je da li su i na koji način ustanove u lokalnoj zajednici reagovale kako bi otklonili komunikacione i fizičke barijere. Dosta je onih koje to nisu uradile ali ima i svetlih primera.  

Interaktivna radionica je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i  organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Rad Užičkog centra za prava deteta  podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.