Vesti

Održana druga obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog

U Vršcu je od 13. do 15. aprila održana druga obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog na temu javnih lokalnih politika i javnog zagovaranja u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima. 

Učesnici treninga bili su predstavnici šest jedinica lokalne samouprave (Čačak, Sombor, Raška, Kragujevac, Sremska Mitrovica i Brus) koje su prošle i prvi trening. Treningu su prisustvovali predstavnici/ce opštinskih i gradskih uprava i organizacija civilnog društva.

Druga obuka organizovana je na temu lokalnih politika i javnog zagovaranja, kako bi se učesnici treninga, tj. lokalni koordinatori pripremili za lokalne info sesije o strukturiranom dijalogu i kasnije realizaciju lokalnih inicijativa - predloga javnih politika. 

KOMS želi da kroz strukturirani dijalog omogući svakoj mladoj osobi da se uključi u proces donošenja odluka o mladima i aktivno utiče na lokalnu zajednicu u kojoj živi. Proces strukturiranog dijaloga ne može biti uspešan bez širokih konsultacija mladih i donosioca odluka u manjim, lokalnim sredinama. Da bismo imali kvalitetno sprovođenje pomenutih procesa konsultacija, neophodno je edukovati i obučiti lokalne koordinatore/ke o načinima motivisanja mladih na terenu i informisanja o mogućnostima za aktivnu participaciju u demokratskim procesima. KOMS želi da pilotira model strukturiranog dijaloga u pet lokalnih zajednica, obuči lokalne koordinatore/ke o modelu strukturiranog dijaloga i javnim politikama, kako bi u saradnji sa mladima i donosiocima odluka inicirali rešavanje prioritetnih problema u svojoj lokalnoj sredini.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.