Vesti

RADIONICA „I REČI BOLE, RECI NE NASILJU I DISKRIMINACIJI“

U četvrtak 12.04.2018. u Tehničko-poljoprivrednoj školi od 12:10 časova, a u Gimnaziji od 17:35 časova, Užički centar za prava deteta i Udruženje građana Aktivacija iz Sjenice organizovali su interaktivnu radionicu „I reči bole, reci NE nasilju i diskriminaciji“.

Pored velikog broja mladih, na radionicama su učestvovali i nastavnici dveju škola. Sadržaj radionica je kreiran u svrhu približavanja procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i detaljnijih informacija o okviru i aktivnostima koje se u tom procesu preduzimaju sa akcentom na nasilje i diskriminaciju. Važan deo radionica je posvećen Poglavlju 23, koji se suštinski bavi vladavinom prava i problemom nasilja i diskriminacije. Mladima je na vrlo kreativan način predstavljen pojam diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije, ali i fenomen nasilja koje može proizići iz diskriminacije. Oslonivši se na Akcioni plan iz Poglavlja 23, u grupama je diskutovano koje su to najdiskriminisanije grupe, na šta se država obavezala da uradi po ovom pitanju i šta zapravo radi da bi sprečila diskriminaciju. Pored pojma individualne diskriminacije, učesnici su kroz aktivnu diskusiju došli i do pojma  institucionalne i sistemske diskriminacije. Učesnici radionica su takođe pričali i o različitim vidovima nasilja i kojim vidovima nasilja su najviše izloženi njihovi vršnjaci, kao i o prevenciji nasilja. Mladima je predočena i važnost donošenja Pravilnika o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju, kao i položaj osetljivih grupa dece u svim segmentima društva. U grupama su radili na primerima diskriminacije i predlozima mera koje se mogu preduzeti za prevenciju diskriminacije i nasilja.

Na kraju, učesnici/ce su upućeni na mogućnost da dodatne informacije potraže na internet sajtovima organizacija civilnog društva koje prate proces pregovora gde se mogu dodatno informisati. Učesnicima je podeljen i link ka Evropskom dnevniku gde mogu potražiti sve što ih interesuje o EU integracijama.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija Udruženje građana Aktivacija iz Sjenice. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.