Vesti

Nastavak radionica za mlade u Prijepolju na temu „I ja imam pravo na…“

Zbog velike zainteresovanosti mladih, Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje, Ekonomsko trgovinska škola u Prijepolju i Užički centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom interaktivne javne radionice na temu „I ja imam pravo na…“

Radionica je imala za cilj podizanje svesti o pravima deteta, svakog mladog građanina, svakog pojedinca i načinima na koji se ona ostvaruju kroz pregovaračko poglavlje 23. Ciljalo se na jasnu analogiju sa ostvarivanjem/neostvarivanjem prava dece, naročito dece iz ranjivih grupa, u svom neposrednom okruženju - lokalnoj zajednici. Radionica je uvela perspektivu posmatranja makro plana za ostvarivanje prava na lokalu i čvrstu vezu sa obavezama na koje se Republika Srbija obavezala Akcionim planom 23.

Interaktivna radionica je realizovana u okviru  projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Rad Užičkog centra za prava deteta  podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.