Vesti

Sastanak osnivača inicijative Građanski front

U Lopatnici, na brdu kod Kraljeva, dana 28.04.2018. godine, održan je sastanak Udruženja građana Ne da(vi)mo Beograd, Lokalni front Kraljevo i UPSS Niš.

Pored usaglašanja stavova o daljem radu dogovorene su konkretne aktivnosti u cilju afirmacije učešća građana u javnom životu. Dogovorene su tribine:

Niš, 09.05.2018. godine u Nišu sa temom "participativno budžetiranje". Organizator tribine je UPSS.

Beograd, 19.05.2018. godine sa temom "Borba protiv korupcije". Organizatori tribine su UPSS i BIRODI Beograd.

Dogovorena je još jedna tribina u organizaciji Ne da(vi)mo Beograd ali tačan termin još nije ustanovljen.

Cilj sastanka je bio da se dogovore načini daljeg delovanja radi umrežavanja što većeg broja Udruženja građana i njihovog zajedničkog delovanja sa ciljem većeg učešća građana u javnom životu.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“