Vesti

Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u okviru evropskih integracija

Јavni događaj pod nazivom „Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u okviru evropskih integracija“ održan je 30. aprila 2018. godine u Osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini. Događaj su organizovali Udruženje građana „Zlatiborski krug“ i Užički centar za prava deteta i ovom  aktivnošću je obuhvaćeno oko 100 učenika koji su zaključili da je tema važna i da im se dopao način rada.

Cilj aktivnosti je bio je da se učenici upoznaju sa procesom pristupanaja Srbije Evropskoj uniji, poglavljem 23 i njegovom važnošću, zakonskim okvirom u RS u vezi sa temom nasilja, Konvencijom o pravima deteta, potrebom za zajedničkim delovannje u prevenciji i sprečavanju nasilja.

Ovoj aktivnosti je prethodio niz drugih događaja koje su realizovane tokom aprila. Za decu su organizovane radionice na časovima odeljenskog starešine, u kojima su učenici kreirali poruke nenasilne komunikacije, na osnovu  prezentacije i učenja o vrstama nasilja i kontekstima u kojima se ono javlja, prepoznavali određene tipove nasilja, govorili i o položaju i pravima dece. Deca su upoznata sa koracima u vezi sa pristupanjem Republike Srbije Evropskoj uniji, Poglavljem 23, njegovim sadržajem i osnovnim načelima Konvencije o pravima deteta. Takođe, bilo je i reči o Konvencije gde su učenici mogli da komentarišu ostvarenost  pojedninih prava u našem društvu, kao da diskutuju o pojmu diskriminacije. Pored svih gore navedenih tema, učenima je predstavljen Lokalni međusektorski protokol o zaštiti i prevenciji dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanje koji je potpisan u opštini Čajetina u januaru 2018.

Aktivnost „Prevencija i zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“ je realizovana u okviru  projekta  Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Rad Užičkog centra za prava deteta  podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Ova aktivnost je i medijski propraćena i više o njoj možete pročitati i pogledati ovde: TV Čajetina i Zlatibor Press.