Vesti

Forum teatar predstava „Vršnjačko nasilje - inkluzivna učionica“

U petak, 4.5.2018. u Prvoj osnovnoj školi kralja Petra II, u Užicu, od 12:50 časova, srednjoškolci iz Užičkog centra za prava deteta održali su forum teatar predstavu pod nazivom „Vršnjačko nasilje-Inkluzivna učionica“. 

Predstava je izvedena kao forum teatar, dramski oblik koji pruža mogućnost interakcije sa publikom. Učenici su imali priliku da se uklјuče u predstavu i da menjaju njen tok, kako bi problem bio rešen na najbolјi mogući način. Cilј kreatora predstave i glumaca, srednjoškolaca iz Užičkog centra za prava deteta, bio je da učenicima skrenu pažnju na vršnjačko nasilje koje je sve zastupljenije, naročito prema deci iz osetljivih grupa. Pružena im je prilika da o ovom problemu razmišlјaju i sagledaju svoju ulogu u njegovom rešavanju, kao i da se zapitaju koje su njihove mogućnosti, kolika je njihova  odgovornost i šta oni sami mogu da učine na unapređenju položaja dece kojima je dodatna podrška neophodna. Naravno, došli su i do zaključka da se i institucije i zaposleni u njima moraju uključiti i preuzeti odgovornost.

Veliki broj osmaka je prisustvovao predstavi i po njihovim rečima i reakcijama smo uvideli da je ovaj metod zanimljiv i koristan u borbi protiv nasilja i da su kroz intervencije iz publike došli do mogućih mera prevencije.

Sadržaj predstave je kreiran u cilju približavanja procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u skladu sa Poglavljem 23, odnosno sa osvrtom na diskriminaciju i nasilje. Na kreativan način je predstavljena ova tema, a kroz diskusiju nakon predstave došli smo do toga šta treba preduzeti i ko su akteri koji se moraju uključiti u rešavanje ovog problema.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.