Vesti

Učešće građana u raspodeli budžetskih sredstava

Dana 09. maja 2018. godine, u prostorijama MZ „Božidara Adžije“ održana je rasprava na temi participacije građana u odlučivanju.

Učesnici rasprave su bili:

Đokica Jovanović, UPSS Niš,
Zoran Gavrilović, Birodi Beograd,
Radomir Lazović, Ne da(vi)mo Beograd i
Predrag Voštinić, Lokalni front Kraljevo .

Učesnici rasprave su naglasili da je učešće javnosti garantovano UN konvencijama, EU dokumentima, dokumentima Saveta Evrope, ali i Ustavom Srbije, Zakonom o lokalnoj samoupravi i lokalnim antikorupcijskim planovima.

Postavljajući pitanje „Da li je to ambijent u kojem možemo da govorimo o participativnom budžetiranju ili bilo kakvom (unutrašnjem) dijalogu na bilo koju temu?“ učesnici su predložili dva moguća rešenja:

  1. Dan deliberacije/izjašnjavanja o:
    - potrebama građana koje treba da budu zadovoljenje finansiranjem programa/projekata od javnog interesa;
    - zadovoljstvu načina utrošenih sredstava;
    - zadovoljstvu radom javnih institucija.
  2. Stvaranje konsultativnog e-parlamenta građana na nivou gradova gde bi građani bili u prilici da daju svoje komentare, predloge i sugestije na akte lokalnih skupština.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“