Vesti

KONSULTATIVNI SASTANAK U KRUŠEVCU – PRESEK MAPIRANJA U OKVIRU „PAKETA USLUGA ZA MLADE“

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, Edukativni centar Kruševac (ECK) i niški PROAKTIV, u toku marta i aprila, mapirali su lokalne javne politike, prakse i relevantne aktere u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih. Na konsultativnom sastanku u Kruševcu, početkom maja, predstavnici dve partnerske organizacije razgovarali su o rezultatima dosadašnjeg istraživanja i dogovorili dinamiku realizacije fokus grupa.

Mapiranjem lokalnih dokumenata i relevantnih aktera, obuhvaćene su četiri tematske oblasti: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. Predstavnici ECK i PROAKTIV-a razmenili su iskustva stečena u prvoj fazi istraživanja, koje će biti nastavljeno kroz osam fokus grupa (po četiri u Rasinskom i Nišavskom okrugu). Podsetimo, mapiranje i fokus grupe, partnerske organizacije na ovom projektu sprovode sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika.

Rad Edukativnog centra Kruševacpodržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.