Vesti

SD: Lokalna inicijativa u Čačku

Lokalna inicijativa u Čačku

U četvrtak, 17. maja u gradu Čačku je Krovna organizacija mladih posetila mlade iz ovog grada i sa njima otpočela proces strukturiranog dijaloga kroz info sesiju i kroz pokretanje lokalne inicijative kroz prikupljanje podataka od mladih šta su problemi i na koji način pokrenuti sam proces konsultacija sa lokalnim donosiocima odluka. Lokalna inicijativa je pokrenuta u saradnji Kancelarije za mlade kao dela gradske uprave grada Čačka i Inicijative za mlade, udruženja mladih iz Čačka.

Mladi su na događaju razgovarali sa lokalnim koordinatorima za strukturirani dijalog koji su prošli dve obuke u okviru ovog projekta i sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije o problemima u gradu i na koji način da ih reše, kako da ih argumentuju i kako da lokalna inicijativa dovede do rešavanja problema koristeći metode strukturiranog dijaloga.

Mladi iz Čačka su istakli neke od problema sa kojima se susreću, a moderator iz KOMS-a i lokalni koordinatori iz Čačka su  usmeravali mapiranje problema, argumentaciju problema i potencijalna rešenja za probleme, kao i na koji način da razgovaraju sa donosiocima odluka i ubede ih da kreiraju/izmene politike kako bi poboljšali položaj mladih u Srbiji.

Lokalni koordinatori će nastaviti rad na inicijativi i organizovati sastanak mladih sa predstavnicima gradske uprave u narednom periodu, kako bi im mladi predstavili problem koji imaju, predlog rešenja i smernice za rešavanje problema.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.