Vesti

Program političke edukacije Foruma Roma Srbije u 2018. godini

Dana 19.05.2018. godine održana je tribina "Program političke edukacije Foruma Roma Srbije u 2018. godini" u organizaciji udruženja Forum Roma Srbije. Tribini je prisustvovao, ispred UPSS, Ratislav Dinić.

Koncept prve radionice u okviru programa političke edukacije

Program političke edukacije koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina, ove godine stavlja u fokus široku problematiku Evropske unije i njen odnos prema manjinskim zajednicama, ali i kritički osvrt na lokalni kontekst i promene koje su se dogodile u kontekstu procesa pristupanja. Evropske integracije, bez obzira na to koja je politička opcija bila na vlasti u Srbiji, već se decenijama predstavljaju javnosti kao bezalternativni put za Srbiju, ne dovodeći pritom u pitanje unutrašnju organizaciju EU i njenih institucija i ne postavljajući zahteve za zajedničkim delovanjem progresivnih aktera duž čitave Evrope. Ovu beskrajno nekritičku jednoglasnost treba razumeti kao simptom dubljih ekonomsko-političkih implikacija koje se u javnosti ne iznose, što zbog činjenice da mainstream političari/ke nemaju dovoljno znanja o načinu funkcionisanja EU, što zbog opšteg podređenog položaja Srbije u međunarodnim ekonomsko-političkim odnosima.

Zato će ovogodišnja izlaganja na prvoj radionici političke edukacije biti u tesnoj vezi sa evropskim strateškim dokumentima, njenoj politici proširenja i ekonomsko-političkom odnosu prema Srbiji. Takođe, potreba da se kritički razmotre strateški dokumenti Srbije na njenom putu ka EU, podrazumeva da se objektivno sagledaju sve negativne strane socijalne nejednakosti koje postoje unutar same evropske zajednice, ali i da se postave sledeća pitanja: Ko su donosioci odluka na evropskom nivou?; Postoje li zahtevi za drugačijom EU?; Šta možemo da očekujemo od pristupanja? I na kraju krajeva, možemo li proširiti zahteve za jednakost i unutar i izvan EU?

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.