Vesti

Udruženi građani u borbi protiv korupcije

Dana 29.05.2018. godine u organizaciji UPSS i Birodi održana je rasprava o borbi protiv korupcije u Kući ljudskih prava u Beogradu (Human Rights House Belgrade).

Učesnici debate su bili:

- Đokica Jovanović, Udruženi pokret slobodnih stanara, Niš; 
- Jovo Bakić;
- Ljubomir Jacić, Požarevac;
- Zorica Miladinović, bivša koordinatorka LAF Niš; 
- Vladimir Marović, Lokalni front Kraljevo;
- Bratislav Raković - Inicijativa za Požegu; 
- Miroslav Tamburić Tambura, FORCA, Požega; 
- Milan Škobić, Ne davimo Beograd; 
- Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja - Birodi

Đokica Jovanović je naznačio da se naše građanstvo mora braniti samoodbranom. "Koruptivna kultura je sastavni deo kulture u najširem smislu" rekao je i naznačio da ovakvi sistemi, ako ne počivaju na korupciji urušili bi se sami od sebe. "Onaj ko hoće da reši neki svoj problem, čak i ako se drži strikno zakona, nikada ga neće rešiti. Dakle, mora da ga reši metodima koji su vladali u predmodernoj zajednici".


Jovo Bakić je naglasio da je početak bilo kakve promene da se kaže "ne pristajem, ne pristajem na ovo stanje, neću da učestvujem u ovom sistemu". Naglasio je da je korupcija ukorenjena i prisutna u različitim sistemima. Ukazao je da, kada se gradi novi sistem, ostaje pitanje dali će i tu korupcija, duboko ukorenjena, nastaviti da živi: "Ovo je koruptivna kultura. Za kulturnu promenu potrebne su generacije". Jovo Bakić smatra da mi prvo moramo sebe da menjamo da bi smo došli u situaciju da o korupciji ozbiljno pričamo.


Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“