Vesti

„Diskriminacija, stereotipi i predrasude", javni događaj u Kosjeriću

 Javni događaj pod nazivom „Diskriminacija, stereotipi i predrasude“ održan je u četvrtak, 24. maja 2018. godine, u prostorijama udruženja građana „Ko Aktiva“, Centru za edukaciju i realizaciju „Inkubator“, u Kosjeriću. Događaj su organizovali udruženje građana „Ko Aktiva“ i „Užički centar za prava deteta“ u saradnji sa nastavnicima osnovnih škola „Mito Igumanović“ iz Kosjerića, „Jordan Đukanović“ iz Varde (opština Kosjerić) i Tehničke škole Kosjerić. Aktivnošću je obuhvaćeno oko 100 učenika pomenutih škola.

Cilj aktivnosti je bio da se učenici upoznaju sa poglavljem 23 i pravima deteta u okviru istog poglavlja i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a kroz razumevanje i prepoznavenje sopstvenih stereotipnih stavova, koji nas preko predrasuda i negativnih stavova prema pripadnicima drugih grupa vode u diskriminaciju i nasilje.

Završnoj (glavnoj) aktivnosti je prethodio niz događaja (interaktivnih radionica) koje su realizovane tokom maja u gore pomenutim školama i prostorijama Ko Aktive. Za učenike su ogranizovane radionice na časovima građanskog vaspitanja i sociologije. Na radionicama učenicima smo uspeli da približimo načine i puteve koji nas vode do stereotipa i predrasuda, a koji nas lako odvuku u diskriminaciju, pa čak i nasilje. Radili smo aktivno i na prepoznavanju stereotipa i predrasuda kod samih sebe, kako bi se uspešno borili protiv istih i eliminisali ih u samom nastajanju. Stavljali smo učenike u ulogu žrtve stereotipa, jer tako najbolje mogu da „vide“ i osete kako je teško biti žrtva stereotipa i predrasuda i biti uskraćen na svoje pravo na RAZLIČITOST.

Pored gore navedenog, deca su upoznata sa delovima poglavlja 23, kao i osnovnim načelima Konvencije o pravima deteta. Razgovarano je sa njima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i prednostima koje nam to pristupanje donosi, kao i o „Erazmus“ programu (u koji je uključena i Srbija) studiranja i razmene studenata u Evropi.

Aktivnost „Diskriminacija, stereotipi i predrasude“ je realizovana u okviru  projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerske organizacije u svim opštinama Zlatiborskog okruga. Rad Užičkog centra za prava deteta  podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.