Vesti

„Diskriminacija, stereotipi i predrasude", interaktivne radionice u Kosjeriću

Udruženje građana „Ko.Aktiva" iz Kosjerića i Užički centar za prava deteta organizovali su niz radionica pod nazivom „Diskriminacija, stereotipi i predrasude". Radionice su prvenstveno namenjene učenicima srednjih škola, ali radionicama je prisustvovao i veliki broj učenika starijih razreda osnovnih škola. Radionice predhode javnom događaju koji je najavljen za 24. maj 2018. godine.

Na prvom delu radionica učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa terminima stereotipa i diskriminacije, kao i kako ova dva fenomena mogu dovesti do diskriminacije. Kroz pažljivo biran sadržaj, učesnicima je ponuđen vrlo interaktivan način rada, pa su imali priliku i da daju primere diskriminacije iz svoje okoline. Kroz diskusiju i prikaz statističkih podataka, došli su do grupa koje su najviše diskriminisane u Republici Srbiji. Potom su dati zakonski okviri koji zabranjuju diskriminaciju i koji promovišu ljudska prava, a nakon toga je napravljen poseban osvrt našeg puta ka EU. Taj segment radionica je predstavljen kroz par vrlo interesantnih prezentacija i nakon toga su učesnici imali priliku da daju svoje mišljenje o poglavlju 23, sistemskim merama koje se država obavezala da preduzme, kao i intervencijama na lokalu. Bilo je pomena i o afirmativnim merama koje naša zemlja preduzima po pitanju diskriminacije, kao i odgovornostima države, lokala, ali i svakog pojedinca.

Aktivnost je realizovana u okviru  projekta  „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija „Ko.Aktiva" iz Kosjerića. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.