Vesti

Javna akcija u Arilju „ Upoznajmo se “

Društvo za podršku osoba sa invliditetom „Impuls“  i Užički centar za prava deteta održali su 18. maja 2018. godine javni događaj na otvorenom pod nazivom „Upoznajmo se “. Radionica je bila namenjena srednjoškolcima, ali i svim ostalim zainteresovanim sugrađanima  i imala je za cilj podizanje svesti o prirodi teškoća sa kojima se susreću osobe  i deca sa smetnjama u razvoju i unapređenju njihovog položaja u društvu.

Prisutni su uzeli aktivno učešće u izvođenju same radionice/simulacije, tako što su imali priliku na trenutak da se stave u ulogu osoba sa invaliditetom koje imaju određenu specifičnost i tako učestvovali u jednostavnim svakodnevnim aktivnostima- prelazak pešačkog prelaza, odlazak u prodavnicu, ispijanje kafe. Javnu akciju je podržao i vozač gradskog vrtića koji je sa povezom preko očiju iznosio hranu i na taj način osetio poteškoće sa kojima se osobe sa smetnjama svakodnevno suočavaju.

Jedna grupa srednjoškolaca učestovala je u igri „Powerty game“ i kroz ovu jako zanimljivu igru došli do zaključka da nemaju svi iste startne pozicije. Analiza pano prezentacije bila je sastavni deo javnog događaja. Pano prezentacije su približile učesnicima detalje oko Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 ali i dale kontekst položaja osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u okviru evropskih integracija. Diskutovalo se i o aktuelnim problemima i poteškoćama sa kojima se ove osobe suočavaju u lokalnoj zajednici.

Posebna pažnja stavljena je na mere koje država treba da ostvari na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom- ukljanjanje barijera, unapređenje sistema zaštite dece od diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, podrška inkluzivnog obrazovanja.

Pored javnog događaja, održane su dve radionice „Pridruži se i ti“ za osnovce i srednjoškolce gde su učesnicima predstavljeni problemi i poteškoće sa kojima se suočavaju deca sa smetnjam u razvoju poput arhitektonskih, komunikacionih, institucionalnih barijera, ali i psiho-socijalne barijere.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta i partnerska organizacija „Impuls“ iz Arilja.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „ Civilno društvoza unapređivanje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.

Javni događaj je i medijski propraćen, a vest možete pronaći na portalu Užička republika press.