Vesti

SUD POTVRDIO NEZAKONIT RAD JKP "GRADSKA TOPLANA"

Prekršajni sud je presudio, po tužbi UPSS, da su JKP „Gradska toplana“ Niš i njen bivši direktor odgovorni što, suprotno zakonu, nemaju zaključene pisane ugovore sa krajnjim korisnicima toplotne energije.

Ova presuda je od izuzetnog značaja za sve korisnike toplotne energije. U svom obrazloženju sud konstatuje da su kupci, bez sklopljenih ugovora, evidentno oštećeni jer im je onemogućeno da se izjasne o tome da li žele ili ne uslugu grejanja. Oštećeni su i jer nisu u mogućnosti da utvrde na koji način se utvrđuje obračun i način isporuke toplotne energije. Takođe, korisnici su oštećeni uključenjem trećeg lica, JKP „Objedinjena naplata“, čime trpe štetu, jer su prinuđeni da plaćaju nametnutu „uslugu“ o čemu se nisu izjasnili, a što je zakonska obaveza.

Time tvrdnja UPSS-a, na osnovu analiza koje je sproveo, da su korisnici toplotne energije oštećeni u toku 3 godine za najmanje 1 milijardu dinara, polako dobija zakonsku potvrdu. U ustanovljenoj šteti koju je korisnicima nanela toplana nužno je ukazati kolika je ta šteta zbog nezakonitog naplaćivanja „usluge“ JKP „Objedinjena naplata“: 2015. godina – 65.338.940,91 dinara. 2016. godina – 58.496.643,96 dinara. 2017. godina – 58.496.643,96 dinara (procena). UKUPNO: 182.32.228,83 dinara. Takođe je i Prekršajni sud ukazao bahato ponašanje poslovodstva toplane, dalje, ukazano je na to da je direktor bio svestan da nečinjenjem mogu nastupiti zabranjene posledice i da je olako držao da ih može sprečiti ili da one neće nastupiti.

Kompletnu presudu možete preuzeti OVDE.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“