Vesti

Struktuirani dijalog: Lokalna inicijativa u Sremskoj Mitrovici

U ponedeljak, 25. juna realizovana je lokalna inicijativa u Sremskoj Mitrovici. Lokalni koordinatori za strukturirani dijalog iz Sremske Mitrovice Biljana Matić i Nenad Radmanović su organizovali zajedničku akciju mladih i donosioca odluka. Akcija je imala za cilj da se mladi upoznaju sa donosiocima odluka, da zajedno nešto urade za svoje grad, kao i da razgovaraju o problemima sa kojima se suočavaju i kako mogu da doprinesu razvoju politika za mlade u gradu Sremska Mitrovica.

Akcija je organizovana na gradskoj plaži, mladi i donosioci odluka su prvo zajedno čistili plažu i uklanjali đubre koje je u okolini i tom prilikom se upoznavali kroz rad u dvoje. Nakon toga su pristupili zajedničkom spremanju hrane i razgovoru o problemima mladih, a nakon čega su uz zajednički obrok razgovarali o uređenju grada i politikama za mlade. Događaju su prisustvovali gradonačelnik grada Sremska Mitrovica, predsednik Skupštine grada, članovi gradskog veća, načelnik uprave, načelnici odeljenja, direktori gradskih javnih preduzeća.

Zajedničkom akcijom čišćenja, upoznavanja i zajedničkog rada i diskusije je pokrenut mehanizam strukturiranog dijaloga u Sremskoj Mitrovici. Ovo je prvi korak ka kontinuiranom zajedničkom radu mladih i donosioca odluka u zajedničkom kreiranju omladinskih politika.