Vesti

Studijska poseta Bugarskoj u okviru programa razmene iskustva

U okviru programa razmene iskustva ,u periodu od 24 - 26. juna 2018.godine, organizovali smo studijsku posetu. Tom prilikom posetili smo  dve organizacije, u  Sofiji u Bugarskoj, koje su relevantne za naš rad (Bulgarian center for Not–for-Profit Law  i Global Initiative on Psychiatry).

Ispred Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u studijsku posetu išli su: Maša Pavlović, Lazar Stefanović i Maja Popović. Na sastanku nam je  direktorka BCNL predstavila oblast rada organizacije. Takođe, predstavnice BCNL su nam predstavile izazove sa kojima su se suočavale radeći na promeni paradigme od kada je Bugarska ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, 2012 godine. Inicijativa za ukidanje sistema starateljstva i jednako priznavanje poslovne sposobnosti za osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom u Bugarskoj koju je BCNL u saradnji sa partnerskim organizacijama pokrenula je veoma značajna i za naš rad u Srbiji. BCNL je aktivno učestvovala u pisanju novog draft Zakona „Natural persons and Support measures Act“, sa kojim smo imali priliku da se upoznamo i da diskutujemo i rešenjima koje bi novi zakon doneo.Zatim, nas je direktorka GIP-a, upoznala sa radom te organizacije gde smo imali priliku da saznamo o razvoju centra za mentalno zdravlje u zajednici, kao i o socijalnom preduzeću koje su pokrenuli u kome su zaposlene osobe sa problemima mentalnog zdravlja.Posetili smo Centar za mentalno zdravlje u zajednici i tom prilikom se upoznali sa aktivnostima koje sprovode kao i uslugama koje pružaju.

Ovu aktivnost sproveli smo u okviru programa razmene iskustva koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji".