Vesti

Država protiv javnih dobara

Dana 29.06.2018. godine održana je tribina UPSS "Država protiv javnih dobara" u prostorijama MZ "Božidara Adžije" u Nišu. Tokom tribine govorili su Ratislav Dinić iz UPSS, Vladimir Simović u ime Centra za politike emancipacije i Gotar Tokić iz Grupe građana za zaštitu Stare Planine.

Tribina predstavlja nastavak podrške Savetu mesnih zajednica Stare planine u cilju zaštite prirodih dobra Stare planine. UPSS, zalažući se za decentralizaciju i veće ušešće građana u odlučivanju, je postao aktivni učesnik kampanje zaštite prirodnih dobra Stare planine.

Neke mini hidrocentrale koje su već izgrađene, i ako to zakon ne dozvoljava, "stavile su u cevi" 90% rečice na kojoj se nalaze. Time je šteta naneta prirodnom dobru Stare planine izuzetno velika a količina dobijene električne energije je beznačajna.

Izgradnja niza mini hidroelektrana na Staroj Planini naišla je na otpor lokalnog stanovništva. I nakon održavanja niza protesta, država ne preduzima ništa kako bi sprečila izgradnju mini hidroelektrana.

Zaključak Tribine je da je neophodno formirati pravni tim radi zaštite prirodnog dobra Stare planine jer veliki broj propisa u toj oblasti ne dozvoljava amaterski rad.

Takođe je dogovoren nastavak aktivnosti u obaveštavanju javnosti o posledicama izgradnje MHE kao i dalje vršenje pritiska na vlast u cilju poštovanja postojećih zakona i propisa.

Tribini je prisustvovao i aktivni zagovorenik MHE (53:50 minut video snimka) i obrazložio svoje stavove.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“